List of publications

Pls find below my list of publications  (updated on 19/05/2016)

 

BOOKS/CHAPTERS IN BOOKS/ENCYCLOPEDIA ARTICLES

 1. Hungary In: CROSS-BORDER PARENTAL CHILD ABDUCTION IN THE EUROPEAN UNION. STUDY FOR THE EUROPEAN PARLIAMENT LIBE COMMITTEE (ed. Swiss Institute of Comparative Law, Lukas Heckendorn Urscheler, Ilaria Pretelli). Directorate-General For Internal Policies – (ISBN 978-92-823-6525-0) 247-273.
 1. Nemzetközi öröklési jog az Európai Unióban [Private International Law of Succession in the European Union]. LIBER AMICORUM IMRE VÖRÖS. HVG Orac, 2014. 612-638.
 1. The Myths We Built Around EU Consumer Law. HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW 2014 , Eleven International Publishing (The Hague), 2015, 377-402.
 1. Balázs Horváthy & Tamas Dezso Ziegler: Europeanisation Of The Hungarian Legal Order – From Convergence To Divergence. In: REVIEWING THE 10 YEARS OF CEE ACCESSION: SPILLOVER EFFECTS, UNEXPECTED RESULTS, AND EXTERNALITIES. (Hrsg. William B. Simons & Tom Hashimoto). Brill, Leiden-Boston. (soon to get published)
 1. Nemzetközi gyermekjogok [International Childrens’ Rights]. In: NEMZETKÖZI JOGI ENCIKLOPÉDIA [ENCYCLOPAEDIA OF INTERNATIONAL LAW] (Ed. Vanda Lamm). CompLEX Wolters Kluwer, Budapest (approved by editors, to be published shortly)
 1. TtamasTaTamas Dezso Czigler & Izolda Takacs: Chaos Renewed: The Rome I Regulation Vs Other Sources Of EU Law – A Classification Of Conflicting Provisions. YEARBOOK OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW, Vol 14. (ed. by the Swiss Institute of Comparative Law & Andrea Bonomi), Sellier, Munich, 2012/2013. 539-558.
 1. Les Valeurs Communes Européennes Disparaissent Dans Une Crise? [The Common European Values Disappear in a Crisis?]. In: IL ME SEMBLAIT QUE J’ÉTAIS MOI-MÊME CE DONT PARLAIT L’OUVRAGE – LIBER AMICORUM ENDRE FERENCZY [It Seemed to Me That I Myself Was What the Book Was Talking About – Liber Amicorum Endre Ferenczy] (Ed. Ádám Boóc & Balázs Fekete). Patrocinium, Budapest, 2012. 56-60.
 1. Kollíziós jog kontra belső piac joga [Collision of Laws v Single Market Regulations]. In: AZ EURÓPAI UNIÓS JOGFEJLŐDÉS IRÁNYAI A LISSZABONI SZERZŐDÉS UTÁN (szerk. Imre Vörös, Balázs Horváthy) [THE DEVELOPMENT OF EU LAW AFTER THE TREATY OF LISBON, ed. (Imre Vörös & Balázs Horváthy)]. MTA TK JTI, Budapest, 2012. 107-126.
 1. Re-published by another publisher: AZ EURÓPAI UNIÓS JOGFEJLŐDÉS IRÁNYAI A LISSZABONI SZERZŐDÉS UTÁN [THE DEVELOPMENT OF EU LAW AFTER THE TREATY OF LISBON (ed. Imre Vörös & Balázs Horváthy)]. HVG-ORAC, 2012.
 1. AZ EU ELNÖKSÉG[ THE EU PRESIDENCY] (Ed. Imre Vörös). CompLEX, Budapest, 2010.

Fejezetek: [Chapters]:

 1. Szlovénia [Slovenia]
 2. Portugália [Portugal]
 3. Finnország [Finland]
 1. László Burián & Tamás Dezső Czigler & László Kecskés & Imre Vörös: EURÓPAI ÉS MAGYAR NEMZETKÖZI KOLLÍZIÓS MAGÁNJOG [TEXTBOOK – EUROPEAN AND HUNGARIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW]. Krim Bt., Budapest, 2010.

Fejezetek (társszerzőkkel) [Chapters (with co-authors)]:

 1. A szerződésekért való felelősség a magyar és közösségi nemzetközi magánjogban [Contracts in European and Hungarian Private International Law]
 1. A szerződésen kívüli kötelmi viszonyok (kárfelelősség) a magyar és közösségi nemzetközi magánjogban [Non-contractual Obligations (Torts) in European and Hungarian Private International Law]
 1. A munkajogviszonyok szabályai a magyar es közösségi nemzetközi magánjogban [Labour Contracts in the European and Hungarian Private International Law]
 1. Négy alapszabadság, Áruk szabad áramlása, Személyek szabad áramlása, Szolgaltatások szabad nyújtása, Tőke szabad mozgása, Dassonville formula, Dassonville ügy, Cassis de Dijon ügy, Keck ügy, Európai Bizottság, Közösségi versenyjog, Uniós versenypolitika, Eurojust, Európai Igazságügyi Hálózat, Büntető ügyekben való rendőrségi és igazsagügyi együttműködés [The Four Freedoms, Free Movement of Goods, Free Movement of Persons, Free Movement of Services, Free Movement of Capital, Dassonville Case, Dassonville Formula, Cassis de Dijon Case, Keck Case, Justice and Home Affairs, Competition Policy of the EU, EUROJUST, Judicial Cooperation in Criminal Matters] In: JOGI LEXIKON [LEGAL ENCYCLOPAEDIA] (Ed. Vanda Lamm). CompLEX Wolters Kluwer, Budapest, 2009.
 1. EURÓPAI KOLLÍZIÓS KÖTELMI JOG [EUROPEAN CONFLICT OF LAWS RULES ON OBLIGATIONS] (Ed: ImreVörös & Gábor Palásti). Fejezet (Gyöngy Mónikával): A Róma I. rendelet elfogadásának előzményei és a jogalkotás menete [Chapter (with co-author Monika Gyongy): The Adoption of Rome I. Regulation – The Legislative Process]. Krim Bt., Budapest, 2009. 8-18.
 1. Balazs Horváthy – Tamas Dezso Czigler: Az EU tagállamok bel- és igazságügyi együttműködése a Lisszaboni Szerződést követően [Justice and Home Affairs After the Treaty of Lisbon]. In: PRUDENTIA IURIS GENTIUM POTESTATE – ÜNNEPI TANULMÁNYOK LAMM VANDA TISZTELETÉRE[PRUDENTIA IURIS GENTIUM POTESTATE – FESTSCHRIFT FOR VANDA LAMM]. Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 2010. 61-103.

ARTICLES

 1. Az emberi jogok és az egységes európai piac kapcsolódási pontjai – diszkrimináció és rendszerszintű jogsértések [The Connection Between Human Rights and the Single European Market – Discrimination and Systemic Infringement]. Állam- és Jogtudomány [Studies on State and Law], Vol. LVI. 2015 No. 4. 70-93.
 1. International Child Abduction Cases In Hungary – A Comprehensive Summary Of Statistics, Legal Framework And Important Case Law. ACTA JURIDICA – HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES. 56, 2015 No. 4 317–342.
 1. When The European Moral Vacuum Meets The Hungarian Autocratic Regime. SOCIAL EUROPE JOURNAL – Occasional paper, 2014 October, http://www.social-europe.eu/wp-content/uploads/2014/09/OccPap5.pdf
 2. Szakdolgozatok bériratása – Ki mit követ el, mi a szankció és hogyan szankcionálandó e cselekmény? [Ghostwriting of University Theses – Who Commits the Crime, What Should Be Its Sanction and How Should We Sanction It?] JOGI FORUM [LEGAL FORUM]http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/ziegler_dezso_tamas__szakdolgozatok_beriratasa[jogi_forum].pdf
 1. Also published as an MTA LAW WORKING PAPER: http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_06_Ziegler.pdf
 1. E-Consumer Protection In the Us – The Same Jungle As In Europe. COMPARATIVE LAW REVIEW..Vol 4 (2013) No 1 SPRING – SPECIAL ISSUE – NEW APPROACHES IN COMPARATIVE LAW (NACL) 1-32.
 1. Tamas Dezso Czigler & Katalin Raffai: Az Európai Integráció Újabb Állomása: Az Egységesülő Nemzetközi (Kollíziós) Családjog [The NextStage of European Integration– The Unification of European Private International Family Law]. KÜLGAZDASÁG [FOREIGN ECONOMICS]. Vol 57 (2013) No 5-6. 43-69.
 1. Tamas Dezso Czigler and Izolda Takacs: The Quest to Find a Law Applicable to Contracts in the European Union – A Summary of Fragmented Provisions. GLOBAL JURIST. Vol 12 (2012) No 2(Advances), Article 6. 1-46.
 1. Tamas Dezso Czigler & Izolda Takacs: The Law Applicable to Contracts in the European Union – A Competition Between Rome I Regulation, Other Sources of EU Law And Directive Law As Implemented. CALIFORNA INTERNATIONAL LAW JOURNAL. 2012 Spring-Summer ,Vol.20 (2012) No1 & 2 21-53.
 1. Choice-of-Law in the Internet Age US and European Rules. ACTA JURIDICA HUNGARICA – HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES. Vol. 53 (2012) No. 3 193-203.
 1. Protectionism – A Side Effect of Hungarian Nationalism. SOCIAL EUROPE JOURNAL, http://www.social-europe.eu/2012/04/protectionism-the-side-effect-of-hungarian-nationalism/
 1. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség joggyakorlata és intézményei [The Practice and Institutions of Justice and Home Affairs (JHA)]. JOG, ÁLLAM, POLITIKA [LAW, STATE AND POLITICS]. Vol. 3 (2011) No 3 3-26.
 1. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jogforrásainak feltárása [The Legal Sources of Justice and Home Affairs (JHA)] JOG, ÁLLAM, POLITIKA [LAW, STATE AND POLITICS]. 3 (2011) No 2 3-26.
 1. Kollíziós jog kontra belső piac joga – „Rejtőzködő” nemzetközi magánjogi szabályok az Európai Unió jogában. [Conflict of Laws vs. Internal Market Regulations – “Cloaked” Private International Law Rules in EU Legislation]. KÜLGAZDASASÁG JOGI MELLÉKLET [JOURNAL FOR INTERNATIONAL ECONOMICS – LEGAL SECTION], 54 (2011) No 1-2. 1-18.
 1. Az irányelvi kollíziós szabályok továbbélése a Róma I. rendelet elfogadását követően [Chao ab chao – Surviving EU Directives After the Adoption of Rome I Regulation]. MISKOLCI JOGI SZEMLE [MISKOLC JOURNAL OF LEGAL STUDIES], Vol. 5 (2010) No. 2 73-102.
 1. Az Európai Unió kollíziós társasági joga [European Conflict-of-Laws Rules on Company Law Issues]. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY [STUDIES ON STATE AND LAW], Vol. 51 (2011) No 4 383-420.
 1. Vélemények nemzetközi magánjogi kódexünk 2009 évi módosításáról és az európai polgári eljárásjog fejlődési irányáról [Comments on the 2009 Amendment of Our PIL Code and the Evolution of European Private International Procedural Law] MAGYAR JOG [JOURNAL OF HUNGARIAN LAW], Vol. 57 (2010) No. 4 147-153.
 1. Adalékok a nemzetközi magánjog kötelező normáinak elhelyezéséhez [Some Observations on the Mandatory Rules of Private International Law]. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY [JOURNAL OF LEGAL STUDIES], Vol. 64 (2009) No. 11. 483-490.
 1. A szerződésekre alkalmazandó jogról szóló Róma I. rendelet a praktikum tükrében [The Rome I. Regulation on the Law Applicable to Contracts in the light of Legal Practice]. KÜLGAZDASÁG – JOGI MELLÉKLET [JOURNAL FOR INTERNATIONAL ECONOMICS – LEGAL SECTION], Vol. 53 (2009) No. 9-10. 103-125.
 1. A szerződéses kötelmekre alkalmazandó jog jövőbeni meghatározása az Európai Közösségben: a Róma I. rendelet szabályai [New Trends in Determining the Law Applicable to Contracts in the European Community: the Rome I Regulation]. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY [STUDIES ON STATE AND LAW], Vol. 50 (2009) No. 1 71-108.
 1. A családi jog egységesítese az Egyesült Államokban és Európában, az európai jogelvek és a hazai szabályozás viszonya [Unifying Family Law in the USA and in Europe, the Relationship between European Family Law Principles and the Hungarian Provisions]. MAGYAR JOG [JOURNAL OF HUNGARIAN LAW],Vol. 56.(2009) No. 1. 51-59.
 1. Megjelent az európai szerződésjogra vonatkozó közös referenciakeret vázlata [The Draft Common Frame of Reference on European Contract Law Has Been Published]. MAGYAR JOG [JOURNAL OF HUNGARIAN LAW], Vol. 55(2008) No. 8. 563-568.
 1. A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog meghatározása az Európai Közösségben: a Róma II. rendelet szabályai [Choosing the Law Applicable to Non-Contractual Obligations in the European Community: the Rules of Rome II Regulation]. KÜLGAZDASÁG – JOGI MELLÉKLET [JOURNAL FOR INTERNATIONAL ECONOMICS – LEGAL SECTION] Vol. 52 (2008) No. 9-10 125-146.
 1. Anyagi jogegységesítés és a nemzetközi magánjog fejlődése az Európai Közösségben [Pantha Rhei Unifying Substantive Law and Private International Law in the European Community] ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY [STUDIES ON LAW AND POLITICS], Vol. 49. (2008) No. 2. 151-186.
 1. Európai családi jog Az Európai Unió és a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia családjogi rendszerének összefüggései [European Family Law – The Connection Between the Systems of Family Law of the Hague Conference on Private International Law and that of the European Union]. ÁLLAM- ES JOGTUDOMANY [STUDIES ON STATE AND LAW], Vol. 48. (2007) No. 3. 411-441.

NEWSPAPER ARTICLES/BLOGS

 1. In Defence of Today’s Anti-Fascist Protesters. Open Democracy, https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/tamas-dezso-ziegler/in-defence-of-today-s-anti-fascist-protesters
 1. Menekültkérdés: verseny a szavazók megnyeréséért vagy valóban tömegek akarnak Magyarországra jönni? [A Competition for Voters vs. the Narrative of an Enormous Migration Influx in Hungary] http://jog.tk.mta.hu/blog/2015/07/menekultugyverseny
 1. When The European Moral Vacuum Meets The Hungarian Autocratic Regime. Open Democracy, https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/tamas-dezso-ziegler/when-european-moral-vacuum-meets-hungary%E2%80%99s-autocratic-regime (also published in Social Europe Journal)
 1. Növeli, ki elfödi – A nemzeti felelősségről [On National Responsibility]. MAGYAR NARANCS, 14 August 2014.
 1. Szennyesre mosott agyak [Brainwashed] NÉPSZABADSÁG, 24 October 2013.
 1. Tamas Dezso Czigler & Izolda Takacs: Myth of History, Euro-scepticism and Fundamental Rights. OPENDEMOCRACY, http://www.opendemocracy.net/tamas-dezso-czigler-izolda-takacs/myths-of-history-euro-scepticism-and-fundamental-rights
 1. The Anti-Democratic Tendencies Now Prominent In Some Parts Of Eastern Europe May Soon Become An Even Bigger Headache For The EU Than The Eurozone Crisis. .LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE – EUROPEAN POLITICS AND POLICY WEBSITE (EUROPP), http://bit.ly/S12zk4
 1. Tamas Dezso Czigler & Izolda Takacs: Hungary is Sleepwalking Into an Authoritarian state. But the European Union Is Limited In the Pressure It Is Able To Exert.. LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE – EUROPEAN POLITICS AND POLICY WEBSITE (EUROPP), http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/05/21/hungary-eu-role/#more-3018
 1. Tamas Dezso Czigler & Izolda Takacs: With the Ruling Party’s Legislative Tsunami, Hungary May Now Be Sleepwalking Into An Authoritarian State. LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE – EUROPEAN POLITICS AND POLICY WEBSITE (EUROPP), http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/05/17/hungary-authoritarian-2/#more-2947
 1. Tamas Dezso Czigler & Izolda Takacs: Hungary is Now a Distorted Democracy. LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE – EUROPEAN POLITICS AND POLICY WEBSITE (EUROPP). http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/05/15/hungary-distorted-democracy/
 1. Jog és realitás [Law and reality]. ÉLET ÉS IRODALOM (ÉS) [LIFE AND LITERATURE]. May 4, 2012.

 

CASE COMMENTS

 1. Az első Brüsszel IIa. rendelettel kapcsolatos ügyek az Európai Bíróság előtt. [The First Cases Concerning Brussels IIa Regulation before the ECJ]. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY [JOURNAL OF LEGAL STUDIES]. Vol. 63. (2008) No. 9. 449-455.

BOOK REVIEWS / CONFERENCE SUMMARIES

 1. Olivér Czékmány, – Tamas Dezso Ziegler: Az állampolgárság nemzetközi magánjogi kérdései [Private International Law Aspects of Citizenship]. KÜLGAZDASÁG [JOURNAL FOR INTERNATIONAL ECONOMICS – LEGAL SECTION], 58 (2014) No 11-12. 116-123.
 1. Comparative European Private Law: A Handbook. Stämpfli Publishers, 2009, 586. HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, Eleven Publishing (The Hague) 2014. 645-648.
 1. Összehasonlító polgári jogról, kicsit másképp. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY [JOURNAL OF LEGAL STUDIES]. Vol. 58 (2013) No. 6 329-330.
 1. Hank Snijders & Stefan Vogenauer(eds): Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law. Sellier, 2009, 221. p. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY [JOURNAL OF LEGAL STUDIES]. Vol. 68 (2013) No 1 50-51.
 1. Szülői felelősség és gyermekek jogellenes elvitele az Európai Közösségben [Parental Responsibility and Abduction of Children in the European Community]. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY [JOURNAL OF LEGAL STUDIES], 66 (2011) No. 3 202-203.
 1. Endre Ferenczy & Balazs Horvathy & Andras Laszlo Pap & Gyula Koi & Tamas Dezso Czigler: Nemzetközi kitekintés a kormányzati tevékenység működésére [International Overview of Public Governance]. KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE [JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION], Vol. 1. (2007) No. 1., 127-140.
 1. Danielle Bossaert, Cristoph Demmke: Main Challenges in the Field of Ethics and Integrity in EU Member States. EIPA, Maastricht, 2005. 244 p. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, (2008) No. 2. 109-112

LEGAL TRANSLATIONS

 1. Jürgen Basedow: Entwicklungslinien des Europäischen Rechts der Wettbewerbsbeschränkungen – Von der Dezentralisierung über die Ökonomisierung zur privaten Durchsetzung [Development of Common European Competition Law – FromDecentralisationthrough a More Economic Approach to Private Enforcement], KÜLGAZDASÁG – JOGI MELLÉKLET[JOURNAL FOR INTERNATIONAL ECONOMICS – LEGAL SECTION] Vol. 54 (2011) No. 3-4 31-47.
Advertisements